« Wróć

Roboty ziemne

Z zakresu robót ziemnych wykonujemy:

ROBOTY ZIEMNE PODSTAWOWE

 • makroniwelację terenu
 • wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane
 • wykopy wąsko przestrzenne pod rowy i instalacje
 • wykopy liniowe pod drogi
 • niwelację i ostateczne kształtowanie terenu

ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE

 • wykopy pod ławy i stopy fundamentowe
 • profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp
 • zagęszczanie skarp i podłoży
 • kształtowanie małej architektury
 • układanie ziemi roślinnej oraz darni w terenie i na skarpach ziemnych

Wykonujemy także roboty ziemne przygotowawcze i roboty ziemne porządkowe do których zaliczyć można m.in.:

 • usunięcie darniny i ziemi roślinnej
 • wycinanie starodrzewu
 • karczowanie pni i krzewów
 • wytaczanie budowli ziemnych
 • odprowadzanie wód opadowych

 

Osiedle lawendowe